Tabulky

V tabulce lze používat základní zvýrazňování textu, odkazy a inline html značkování.

| První hlavička         | Druhá hlavička  |
|--------------------------------|-------------------|
| Obsah             | Další obsah    |
| Obsah **3. buňky**       | Obsah _4. buňky_ |
| [Odkaz](http://www.atk14.net/) | <del>hotovo</del> |

bude zobrazeno jako:

První hlavička Druhá hlavička
Obsah Další obsah
Obsah 3. buňky Obsah 4. buňky
Odkaz hotovo

Tabulka bez záhlaví

V Markdown musí každá tabulka obsahovat záhlaví. Nicméně pokud nebude v záhlaví vyplněna ani jedna hodnota, nebude výsledná tabulka záhlaví obsahovat.

|      |      |      |
|-----------|-----------|-----------|
| hodnota 1 | hodnota 2 | hodnota 3 |
| hodnota 4 | hodnota 5 | hodnota 6 |

bude zobrazeno jako:

hodnota 1 hodnota 2 hodnota 3
hodnota 4 hodnota 5 hodnota 6

Zarovnání hodnot doprava

Zarovnání textu doprava lze dosáhnout zapsáním dvojtečky k pravému okraji oddělovače záhlaví. To je vhodné nejen pro ceníky.

| Úkon        | Cena        |
|--------------------|--------------------:|
| Česání       | 90 Kč        |
| Stříhání vsedě   | 120 Kč       |
| Stříhání vestoje  | 130 Kč       |
| Vysoušení     | _dle objemu_    |

bude zobrazeno jako:

Úkon Cena
Česání 90 Kč
Stříhání vsedě 120 Kč
Stříhání vestoje 130 Kč
Vysoušení dle objemu

Zarovnání hodnot na střed

Zarovnání hodnot na střed docílíme zapsáním dvojteček na každou stranu oddělovače záhlaví.

| Den     | Barva    |
|:-----------:|:------------:|
| Pondělí   | Modrá    |
| Úterý    | Šedivá    |
| Středa   | Škaredá   |

bude zobrazeno jako:

Den Barva
Pondělí Modrá
Úterý Šedivá
Středa Škaredá

Zápis tabulky v HTML

Tabulky se složitější strukturou lze zapisovat přímo v HTML. V tomto případě však nelze používat Markdown zvyrazňování textu.

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th colspan="3" align="center">Hlavička ukázkové tabulky</th>
  </tr>
 </thead>
 <tfoot>
  <tr>
   <td colspan="3" align="center">Patička ukázkové tabulky</td>
  </tr>
 </tfoot>
 <tbody>
  <tr>
   <th align="right" width="33%">Datum</th>
   <td>30.4.2017</td>
   <td>neděle</td>
  </tr>
  <tr>
   <th align="right">Čas</th>
   <td>13:23</td>
   <td>SELČ</td>
  </tr>
  <tr>
   <th align="right">Situace</th>
   <td colspan="2">jasno, teplo, slabý větřík od severozápadu</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

bude zobrazeno jako:

Hlavička ukázkové tabulky
Patička ukázkové tabulky
Datum 30.4.2017 neděle
Čas 13:23 SELČ
Situace jasno, teplo, slabý větřík od severozápadu